JULIA DÍAZ LÓPEZ

A señora

Doña Julia Díaz López

Viuva de Luis Rodríguez Mazorra

VECIÑA DE BÓVEDA “CASA CUCHARERO”

 

Finou o día vintecinco de maio,

aos 95 anos de idade

Confortada cos auxilios espirituais

 

D.E.P.

Os seus fillos José, Manuel, Luis, Tito e Julia, fillos políticos Pilar, Carmen, Olga e Juan Carlos, netos José-Javier, Javier, Cristina, Alexandra, Xosé, Ana, Manuel e Xulia, netas políticas Mariló e Lucía, bisnetos Alberto e Carla, irmán Luis, irmáns políticos sobriños, curmáns e demáis familia.

Pregan unha oración por a súa alma e agradecen a asistencia á condución do cadáver que terá lugar o sábado día vinteseis ás DOCE da mañá, dende o Tanatorio do Cabe en Bóveda á Igrexa Parroquial de BÓVEDA onde se celebrará o funeral e seguidamente o enterro no cemiterio parroquial. Favores que agradecen.

 

FOGAR MORTUORIO: TANATORIO DO CABE - BÓVEDA

MONFORTE
c/Chantada nº 277
O INCIO BÓVEDA
Tlfno: 982 424 222 - www.tanatoriodemonforte.com - email: tanatorio@tanatoriodemonforte.com

CABODANO CARMEN LÓPEZ DÍAZ

Cabodano da señora

Dona Carmen López Díaz

Natural de Rebordondiego “CASA DIOS”,

E veciña de Teilán – Vales “CASA RAMÓN DO BENITO”

 

Finou o día vienteseis de maio 2017,

ós 92 anos de idade

Confortada cos auxilios espirituais

D.E.P.

O seu esposo Ramón Veiga García, filla Mª Luisa Veiga López, fillo político Santiago García López,netos Javier e Montse, netos políticos Beatriz e Manuel, bisnetos Marcos e Mateo irmás Remedios e Lucita, irmán político José Padín, sobriños, curmáns e demais familia.

 

Pregan unha oración por a súa alma e agradecen a asistencia o funeral de cabodano que terá lugar o sábado día vinteseis as CINCO da tarde na Igrexa Parroquial de TEILÁN (BÓVEDA) Favores que agradecen

 

MONFORTE
c/Chantada nº 277
O INCIO BÓVEDA
Tlfno: 982 424 222 - www.tanatoriodemonforte.com - email: tanatorio@tanatoriodemonforte.com

CABODANO MANUEL VÁZQUEZ FERNÁNDEZ

Aniversario del señor

Don Manuel Vázquez Fernández

Exconserje de La Fraternal

Natural de Teilán - Bóveda

Vecino de Monforte de Lemos C/ Condesa Pardo Bazán 10

 

Falleció el día veinte de mayo de 2017;

a los 95 años de edad

Confortado con los Santos Sacramentos

D.E.P.

Su esposa Adela Martínez Arias, hijos María de las Nieves, Jose Manuel y Avelino Vázquez Martínez, hijos políticos Aurelio Domingo Tato (†) y Lina López, nietos María, Eva, Domingo y María Adela(†), nietos políticos Miguel, bisnietos Antía y Diego, hermanos políticos Marisa Rodríguez, sobrinos, primos y demás familia.

 

Ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia al funeral de primer aniversario que tendrá lugar el sábado día veintiseis a las OCHO Y CUARTO de la tarde en la Iglesia Parroquial del Sagrado Corazón de La Estación (Monforte de Lemos). Favores que agradecen.

MONFORTE
c/Chantada nº 277
O INCIO BÓVEDA
Tlfno: 982 424 222 - www.tanatoriodemonforte.com - email: tanatorio@tanatoriodemonforte.com